20 werknemers! Wat nu?

Door de groei van ons bedrijf, betreden we ook enkele terreinen die voor ons nog onontgonnen zijn. Vragen zoals “Hoe dienen we te reageren op brand? Hoe kunnen we arbeidsongevallen voorkomen? En hoe kunnen we verzekeren dat onze medewerkers onder ergonomische omstandigheden werken?” spelen hierbij een steeds crucialere rol.

Wist je dat

 • Elke werkgever die minstens 1 werknemer in loondienst heeft, verplicht is om een interne preventieadviseur te hebben.
 • Bij minder dan 20 werknemers, de werkgever zelf mag optreden als preventieadviseur. In het andere geval zal hij iemand van het personeel moeten aanstellen, die geen leidinggevende functie heeft, als preventieadviseur.
 • Deze persoon een basiskennis moet hebben in verband met preventie en welzijn op het werk. Dit kan aangetoond worden door een cursus preventieadviseur niveau 3 te volgen.
 • De preventieadviseur zich ook regelmatig moet bijscholen (minimum 1x/jaar) om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het vakgebied.  

Taken van de preventieadviseur

De welzijnswet (Codex Welzijn Op Het Werk) biedt de preventieadviseur een wettelijk kader. De welzijnswet omschrijft de arbeidsvoorwaarden die moeten gerespecteerd worden. Volgens de welzijnswet draait welzijn rond:

 • Veiligheid op het werk
 • Bescherming van de gezondheid van de werknemers
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiëne
 • Verfraaiing van de werkplaatsen
 • Psychosociale aspecten op en rond de werkvloer

De preventieadviseur staat de werkgever bij voor de toepassing van de maatregelen inzake welzijn en heeft een adviserende functie. De taken van de preventieadviseur zijn erop gericht om risico’s te detecteren en ze te vermijden aan de hand van preventiemaatregelen en procedures:

 • Risicoanalyse: opsporen van gevaren, onderzoeken van arbeidsongevallen …
 • Advies: adviseren over de organisatie van de werkplaats en de omgevingsfactoren, arbeidsuitrusting, hygiëne …
 • Administratie: opstellen van jaarverslagen, een globaal preventieplan, opmaken procedures …

Onze preventieadviseur aan het woord

Gezien de sterke groei van ons bedrijf het laatste jaar hebben we de mijlpaal van 20 werknemers in loondienst bereikt. Vanaf heden zal onze consultant Dorien de rol van preventieadviseur op zich nemen.

“Toen ik startte bij Farma Consulting & Partners had ik mijn certificatie voor preventieadviseur niveau 3 reeds behaald. Bij het bereiken van de grens van 20 werknemers, werd aan mij gevraagd of ik het zag zitten om de rol van interne preventieadviseur op mij te nemen. Hierover heb ik geen moment getwijfeld en ik sta dan ook te popelen om de drijvende kracht te worden achter veiligheid en preventie. Ik ben blij dat ik via mijn rol kan bijdragen tot meer welzijn, veiligheid en geluk op de werkplek voor al mijn collega’s!”

Op zoek naar een QA consultant?

Contacteer ons